Diplomsko delo

 

 Podatki o diplomskem delu / povzetek

Analiza podatkov

Sklepno poglavje

Kazalo vsebine

Izidi

Literatura / viri

Teoretični uvod

Ugotovitve

Priloge

Klasifikacija dejavnikov

Hi - kvadrat test

Izračun stresne moči

Cilj raziskave

Primerjava izidov

Stik z avtorjem / E - naslov

 

 

DIGITALNA KNJIŽNICA INFORMACIJSKIH PROBLEMOV

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI

FILOZOFSKA FAKULTETA

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO

 

 

 

Strani so nastale (2003 - 10 - 16)

  OPOMBE so pri podatkih o  diplomskem delu 

 Urednik:Karl Petrič


 

UPORABNIKI KNJIŽNIC IN STRES

 

 

DIPLOMSKO DELO

 

 

 

Mentor: doc. dr. Jože Urbanija

Avtor: Karl Petrič

 

 

Ljubljana, 2001Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!